18. Yüzyıla Girerken Osmanlı Devleti'nin genel durumu hakkında bilgi verilecektir.