TAR0333 Osmanlı Tarihi II (XVII-XVIII.YY.)

18. Yüzyıla Girerken Osmanlı Devleti'nin genel durumu hakkında bilgi verilecektir.