Bu ders kapsamında, toplumla sosyal hizmetin tarihçesi ve kapsamı, toplumla sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımları, toplumla sosyal hizmet müdahalesinin basamakları, ölüm, doğum, boşanma, işsizlik, vb. konularda Türkiye’nin toplumsal istatistikleri ve Türkiye’nin istihdam, tarım, su, çevre ve kentleşme politikaları, toplumla sosyal hizmet uygulaması örnekleri ve bu konudaki iyi uygulama sayılabilecek örnekler, proje yazma ve yönetme ve sosyal girişimcilik kavramları incelenmektedir.