Sosyal hizmet çalışmalarında ve uygulamalarında temel olan etik bilinç, etik davranabilme yeterliği ve sorumluluğu, sosyal hizmet çalışmalarında etik ilkeler, kurallar ve modeller, sosyal hizmet çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar ve mücadeleler, sosyal hizmet mesleğinin temelini oluşturan insan hakları ve sosyal adalet kavramlarının etik yaklaşımla bağdaştırılmasına ilişkin konularda öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.