Konu özeti

 • konu 1

  Radyobiyolojiye Giriş: Genel tanıtımı ve tarihsel gelişimi.

 • konu 2

  Kimyasal ve Radyoaktif Elementler: Elementlerin atom özellikleri, reaksiyonları ve  radyoaktif elementlerin çekirdek reaksiyonları (fisyon,zincirleme reaksiyon, füzyon). 

 • konu 3

  Radyoaktif Elementlerin Genel Özellikleri: Radyoizotoplar, radyoaktif elementlerin çeşitli alanlarda kullanılması, Maddeleri iyonlaştırma özelliği ve çeşitli tipleri (İyonlaştırıcı radyasyonlar, İyonlaştırıcı olmayan radyasyonlar)

 • konu 4

  Radyasyon Aktivitesi Birimleri: Havadaki radyasyon birimi, dokuların absorbe ettiği radyasyon birimi, canlı dokuların absorbe ettiği radyasyon birimi, radyasyon aktivitesi birimi.

 • konu 5

  Radyasyon Kaynakları ve Dozları: Doğal ve yapay radyasyonlar, etkin doz, eşdeğer doz, doz sınırları. Atomların elektromanyetik radyasyonları absorbsiyonu: Fotoelektrik olayı, Compton olayı ve Çift oluşumu.

 • konu 6

  Radyasyonların Etkileri: Radyasyonun indirekt etkisi, Radyasyonun direkt etkisi, Radyasyonun deterministik etkisi, Radyasyonun stokastik etkisi, erken etkiler, ertelenmiş etkiler.

 • konu 7

  Radyasyon Ölçüm Sistemleri ve Reaktörler: İyon odası dedektörü, Geiger-Müller dedektörü, Orantılı sayaçlar,  Sintilasyon dedektörleri, Yarı iletken dektörler, nötron dedektörleri. Nükleer güç santralleri, nükleer reaktör atıkları, santrallerin etrafında yaşayaların aldıkları radyasyon,  Çernobil nükleer reaktör kazası 

 • konu 8

  Vize

  • konu 9

   Radyasyonların Biyomoleküllere Etkisi: Radyasyonun DNA ve RNA Moleküllerine etkisi, Radyasyonun proteinler  ve enzimlere etkisi

  • konu 10

   Radyasyonun Hücreye Etkisi: Radyasyonun kromozomlara etkisi (kromozom tipi aberasyonlar, kromatit tip aberasyonlar). Mikronukleus oluşumu.

  • konu 11

   Radyasyonun hücre zarlarına ve hücre içi zar sistemlerine etkisi.

  • konu 12

   Hücre Siklüsünün Radyoaktif Elementlerle İncelenmesi: Bölünen hücreler ve sağ kalım eğrileri, hücre devrinin radyasyon duyarlılığı

  • konu 13

   Radyasyonun Hücre Hasarları ve Hücre Onarımı: Subletal hasarların onarımı, Potansiyel letal hasarların onarımı. Doz hızı etkisi, hücrelerde radyasyon cevabının genetik kontrolü.

  • konu 14

   Radyasyonun Etkisini Önleyici Faktörler