Topic outline

 • KEMOTERAPÖTİKLERE GİRİŞ

  Bu derste;

  - Kemoterapötiklerle ilgili kısa bir tarihçe

  - Kemoterapötiklerle ilgili terminoloji

  - Kemoterapötiklerin sınıflandırılması

  - Kemoterapötiklere direnç gelişimi

  - Kombine antibiyotik kullanımı

  - Profilaktik antibiyotik kullanımı

  - Ampirik antibiyotik kullanımı verilecektir. 

 • BETA LAKTAM ANTİBİYOTİKLER

  Bu derste;

  Beta laktam antibiyotiklerin  genel kimyasal yapıları verildkten sonra sınıflandırılacak ve

  - Penisilinler

  - Sefalosporinler

  Karbapenemler

  Monobaktamlar

  Beta laktam antibiyotikler + Beta laktamaz inhibitörleri konuları işlenecektir. 

  Her bir konu işlenirken;

  -Kimyasal yapıları

  - Sınıflandırılmaları

  - Direnç gelişme mekanizmaları

  - Antibakteriyel spektrumları

  - Tedavide kullanılışları

  - Toksisiteleri 

  -Önemli ilaç etkileşmeleri verilecektir.  • AMİNOGLİKOZİDLER

  Bu derste;

  - Aminoglikozidlerin genel kimyasal yapıları

  - Sınıflandırılmaları

  - Direnç gelişme mekanizmaları

  - Antibakteriyel spektrumları

  - Tedavide kullanılışları

  -Toksisiteleri 

  - Böbrek yetmezlikli hastalarda kullanılma prensiplerine değinilecektir. 

 • FLOROKİNOLONLAR

  Bu derste;

  - Florokinolonların genel kimyasal yapıları

  - Sınıflandırılmaları

  - Direnç gelişme mekanizmaları

  - Antibakteriyel spektrumları

  - Tedavide kullanılışları

  -Toksisiteleri 

  - İlaç etkileşmeleri konularına değinilecektir.