Planlama-simülasyon

Tıp alanında bir işin ve işlemin gerçekleşebilmesi için gelen radyasyonun elektronları koparabilmesi gereklidir. İş elektronu koparmaktır. Burada işçi elektrondur. Elektron kopmaz ise iş gerçekleşmez, radyografi çekilmemiş olur, kanserli doku öldürülmemiş olur. İyonize edici radyasyon partikül olmayan ve partikül olan radyasyon şeklinde iki temel guruptadır; Bu tür radyasyonun doğru şekilde hedef kanser dokuya verilmesi ancak normal dokuların korunması çok önemlidir.

Last modified: Friday, 9 March 2018, 5:33 PM