RT hastaya yaklaşım

İlk tanıyı takiben anamnez, muayene, laboratuvar sonuçları ile RT endikasyonunu takiben tedavi ve yan etkiler hakkında bilgi verilir. Yapılacak işlemler anlatılır. CT simülasyon, Planlama ve uygulamaya geçilir. Düzenli takip edilir

Last modified: Friday, 9 March 2018, 5:36 PM