Uygulama ilkeleri

Radyasyonun 5R kavramı temel ilkeleri belirler. 

Radyasyon alanında görev yaparken temel biyolojik etkileri bilmek gerekir. İyonize edici radyasyonun canlıda direkt ve indirekt etkisi vardır. Dokularda çoğalma hücre siklusu ve fazlar halindedir. Hücrenin hangi fazda olduğu radyasyondan etkisinde önemlidir. Radyasyon alan dokuda 5R (Repair, Repopülasyon, Reoksijenasyon, Redistribüsyon, Radyasyona hassasiyet/Resistans) kavramı temel olarak bilinmelidir. Hücre siklusu ve 5R ile ilişkili olarak radyasyon hasarı tamir olabilir, birikebilir ve/veya ölüme neden olabilir.

Last modified: Friday, 9 March 2018, 5:37 PM