KANSER OLUŞUM MEKANİZMASI, İMMUNO ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ, EPİGENETİK, BESLENME-OTOFAJİ

Kanser oluşumu, gelişimi, yayılımı çok komplekstir. DNA, genler gaz fren ve tamir sistemi ile doku çoğalımını denetler. Mi RNA, Metilasyon, Histon modifikasyonu etkilidir. Bütün bu gelişmeler immonoljij çevre içinde ayrıca dışardan kontrol edilmeye çalışılır. Genelde epitel tümörler sıktır ancak bazal membranı geçtiğinde mezanşmal tranformasyon klinik gidişi ve kanser yayılımını çok etkiler

Last modified: Friday, 9 March 2018, 5:41 PM