Pediatrik tömörler

En sık lösemi ve lenfoma görülür. Mahrem alanlara KT kolay geçemez, bu nedenle SSS için proflaktik RT yapılır. Küratif tedavide amaç tümörü tam yok etmektir ancak çocuklar radyasyona hassastır ve dozlar düşüktür. Kemik metastazları, beyin metastazları, kanama olgularında palyatif semptom azaltıcı RT yapılabilir.

Last modified: Friday, 9 March 2018, 5:46 PM