Akciğer kanseri

Erkeklerin en sık görülen kanseridir. Sigara önemlidir. Hastalık hiler ve mediastinal lenflere atlayabilir. Radyoterapide primer tümör ve yayılması muhtemel yerler-lenfatikler tedavi edilir. Çoğu kez eş zamanlı KT tedavi etkinliğine katkı için kullanılır.

Last modified: Friday, 9 March 2018, 5:51 PM