MEME KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ

Kadınların en sık gözlenen kanserlerinden biridir. Genelde ileri yaşlardadır. Ailevi genetik faktörle, radyasyon, hormonlar neden olabilir. Özellikle aksiller lenfatiklere yayılabilir. RT planlamasında meme tahtası kullanılır. Radyasyona bağlı çilt etkileri, sol tarafta kalp doku etkileri, aksillada fibrozis ve kolda dolaşım bozuklukları olabilir

Last modified: Friday, 9 March 2018, 5:53 PM