SSS TÜMÖRLERİ VE MEZANŞİMAL KÖKENLİ TÜMÖRLERDE RADYOTERAPİ

SSS içinde glial tümörler sıktır. Glioblastom çok hızlı bir klinik ile seyreder. Medulloblastoma da BOS yayılımı vardır ve kraniospinal RT yapılır. Vertebralar ışın alacağı için kan tablosu etkilenebilir. Sarkomlar mezanşimal kökenlidir. Operasyon sonrası kompartıman olarak RT alır. Yüksek doz RT gerektirir

Last modified: Friday, 9 March 2018, 6:00 PM