Organik Bileşikler: yapı ve Özellikleri

 • —Tanım olarak canlı kimyası denir. Canlılarda en fazla tespit edilen elementler C,H, ve O olduğundan bu elementlerin ağırlıklı olarak oluşturduğu bileşikler ve özelliklerini inceleyen bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.
 • —Organik kimya, karbon içeren bileşikler kimyasıdır; ancak karbon atomu içeren her bileşik organik olmak zorunda değildir.
 • —Örneğin, yapısında karbon içeren CO, CO2, Na2CO3 ve KCN gibi bileşikler organik değil anorganiktir.

Organik bileşikler

 • —Moleküller birbirine kovalent bağlarla bağlı atomlardan oluşur
 • —Molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri Van der Waals ve hidrojen bağlarıdır
 • —Suda az, organik çözücülerde çok çözünürler.
 • —Çözeltilerinin elektrik iletkenliği yok denecek kadar azdır.
 • —Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
 • —Kolay yanarlar.
 • —Temel olarak C, H, O, P, N, S, Br, B, Cl, I, F gibi elementleri içerirler 
—Anorganik bileşikler
 • —iyonlardan meydana gelmişlerdir.
 • —Yapılarındaki atomlar birbirlerine iyonik bağlarla bağlanmışlardır.
 • —Suda çok çözünürken, organik çözücülerde az çözünürler.
 • —Sulu çözeltileri elektriği iletir.
 • —Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
 • —Isıya dayanıklıdırlar ve buharlaşmaları zordur.
 • —Çok sayıda element içerirler.
 • —Örnek:  NaCl, KClO3, Fe2O3

Last modified: Sunday, 9 April 2017, 10:00 PM