Müze bavulu giriş

Müze nesneleri sınıf eğitimini desteklemede nasıl kullanılır?