Sayı Dönüşümleri Soru Çözümü

0x18,81 onaltı tabanındaki sayının sekiz, iki ve on tabanındaki karşılıklarını hesaplayınız.