Sayı Tabanı Dönüşümleri - Örnek Soru

Aşağıda verilen sayıları istenilen sayı tabanlarına dönüştürünüz? 

a. 42 = ( )2 

b. (10110110)2 = ( )8 

c. (741)8 = ( )16