Bileşik Mantık Devreleri - Örnek Soru Çözüm

İki tabanında gelen 3 bitlik dijital bilgiyi Gray koduna dönüştüren bileşik mantık devresini tasarlayınız.