Sıcaklık Nem Uygulaması Part 1.0 - DHT11 Test

DHT11 sensörünün bağlantısı ve Arduino Uno ile sıcaklık ve nem ölçümlerin alınması.