FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2016 Bahar, sayı: 21, s. 51 - 70 ISSN 1306 - 9535, www.flsfdergisi.com POLITEIA ’DA ADALET TARTIŞMASI VE THRASYMAKHOS’UN MEYDAN OKUMASI

Dersin ilgili konusu için okuma ve tartışma metni.

Click http://www.flsfdergisi.com/sayi21/51-70.pdf link to open resource.