Ders İzlencesi

Adresi açmak için http://bbs.ankara.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=438297&bno=1695&bot=292 bağlantısını tıklayın.