AKE 117 Amerikan Tarihi I

Bu dersin amacı Amerika Birleşik Devletleri tarihini etkileyen ve ülkenin bugünkü kimliğini kazanmasını sağlayan önemli olayları  öğretmektir. Bu derste öğrenciler ülkenin bir İngiliz sömürgesinden bağımsız bir devlet olarak kuruluşuna, İç Savaş'tan Yeniden Yapılanma Dönemi'ne  kadar çeşitli konularda Amerikan tarihini  öğreneceklerdir. Bu bağlamda derste Amerikan tarihi 1600'lerden 1870'lere  kadar ele alınacaktır.