AKE 118 Amerikan Tarihi II

Bu dersin amacı Amerika Birleşik Devletleri tarihini etkileyen ve ülkenin bugünkü kimliğini kazanmasını sağlayan önemli olayları  öğretmektir. Bu derste öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı  iç ve dış göçler, İlerici Dönem ve 11 Eylül saldırıları gibi tarihi olayları öğreneceklerdir. Bu bağlamda derste Amerikan tarihi 1870'lerden 2009'a  kadar ele alınacaktır.