AKE 114 Metin İncelemeleri: Tiyatro

Bu ders, drama türünün temel kavramlarını ve öğelerini eserlerle ilişkilendirerek incelemeyi amaçlamaktadır. 1.sınıf öğrencilerine verilen bu derste drama türleri, Antik Yunan ve Roma edebiyatından örneklerle çok yönlü olarak incelenmektedir. Drama türünün temel kavramları ve öğeleri eserlerle ilişkilendirilerek ele alınır.