Kore edebiyat tarihçileri, eski çağ Kore edebiyatının Kore tarihi ile başladığını söylemektedirler. Eskiçağ Kore edebiyatı da Dangun efsanesiyle 1894’e (Çağdaşlaşma Hareketi) kadarki dönemi kapsar. Bu derste bu dönem kapsamına giren Kore edebiyatı incelenmektedir.