Eskiçağ Kore Edebiyatından günümüze kadar olan şiir türünün ve bu türü etkileyen edebi akımların incelenmesi.