Bu derste uluslar arası ilişkilerdeki dönüşümler tarihsel bir perspektiften ele alınacaktır. Dersin amacı bu dönüşümler sürecinde iktisadi faktörlerin etkilerinin analiz edilmesini sağlamaktır. Bu nedenle özellikle küresel/bölgesel kapitalist ekonomik sistemlerin ortaya çıkışları ve çözülme süreçleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.