Weekly outline

 • General

  Bu ders, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’deki düşünce kuruluşlarında disiplinler arası bir araştırma alanı olarak gelişmiş olup, 1970’lerden itibaren Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini haline dönüşen güvenlik çalışmaları alanını öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Başlarda “Stratejik Çalışmalar” ve “Ulusal Güvenlik Çalışmaları” şeklinde adlandırılıp, realizmin etkisi altında olan söz konusu araştırma alanı, zamanla kuramsal bir derinleşme ve tematik bir genişleme yaşamış, 1980’lerden itibaren de “Uluslararası Güvenlik Çalışmaları” veya kısaca “Güvenlik Çalışmaları” adıyla anılmaya başlamıştır.

  Ders kapsamında ilk olarak, güvenlik çalışmaları alanının gelişimi, temel kavram ve kuramları ele alınacak, daha sonra güvenlik siyaseti ve kurumlarındaki belli başlı dönüşümlerle, güncel uluslararası güvenlik temaları incelenecektir. Ders sonunda, öğrencilerin güvenlik çalışmaları alanındaki belli başlı kavram, yaklaşım ve tartışmalara, güvenlik siyasetindeki dönüşümlere ve güncel uluslararası güvenlik sorunlarına hâkim olması hedeflenmektedir.


 • I. HAFTA

  Soğuk Savaş ve Güvenlik Çalışmalarının Gelişimi - I

  Güvenlik Kavramı, Stratejik Çalışmalar

 • II. HAFTA

  Soğuk Savaş ve Güvenlik Çalışmalarının Gelişimi - II

  Realist ve Liberal Yaklaşımlar, Barış ve Çatışma Çalışmaları

 • III. HAFTA

  Güvenliğe Eleştirel Yaklaşımlar - I

  Kopenhag Ekolü

 • IV. HAFTA

  Güvenliğe Eleştirel Yaklaşımlar - II

  Aberystwyth ve Paris Ekolleri


 • V. HAFTA

  Güvenliğe Eleştirel Yaklaşımlar - III

  İnsan Güvenliği Yaklaşımı, Üçüncü Dünya Güvenlik Çalışmaları, Postkolonyalizm, Postyapısalcılık


 • VI. HAFTA

  Savaşlar ve Orduların Dönüşümü - I

  Konvansiyonel ve Düzensiz Savaşlar, Terörizm

 • VII. HAFTA

  Savaşlar ve Orduların Dönüşümü - II

  Yeni Savaşlar


 • VIII. HAFTA

  Savaşlar ve Orduların Dönüşümü - III

  Özel Güvenlik Endüstrisinin Yükselişi ve Özel Askerî Şirketler

 • IX. HAFTA

  Savaşlar ve Orduların Dönüşümü - IV

  Güvenlik Sektörü Reformu (/Yönetişimi)

 • X. HAFTA

  Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunları - I

  Siber Güvenlik

 • XI. HAFTA

  Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunları - II
  Kitle İmha Silahları

 • XII. HAFTA

  Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunları - III

  Uluslararası Silah Ticareti


 • XIII. HAFTA

  Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunları - IV

  Sınıraşan Organize Suçlar