Avrupa’da Eski Rejim, Aydınlanma Dönemi, 1789 Fransız Devrimi’nin Avrupa ve dünya tarihi açısından önemi ve devrim sonrası Avrupa’daki siyasi gelişmeler irdelenmektedir. Napolyon ve Napolyon Savaşları, 1815 Viyana Kongresi, Restorasyon Dönemi, 1830 ve 1848 İhtilalleri, Sanayi devrimi ve Kentleşme, Alman ve İtalyan Ulusal Birliklerinin Kurulması, Sömürgecilik ve Emperyalizm konularına yer verilmektedir.