Haftalık özet

 • 18. Yüzyıl Avrupası: Kültür, Toplum ve Eski Rejim (1648–1789)

  Modern (Çağ) Tarih (i) Nedir? [Modern European History] Neyi kapsamaktadır? Terim olarak ortaya çıkışı vb konularla giriş yapılarak, söz konusu dönemde Avrupa Tarihiyle İlgili Kaynaklar tanıtılmaktadır. Ardından "18. yüzyıl Avrupasında Kültür ve Toplum" ve "Avrupa'da Eski Rejim (1648-1789)" ve Rus Çarı Büyük Petro (1672-1725) ve reformları konu edilmektedir.
 • Aydınlanma Felsefesi ve Düşünürleri

  Aydınlanma Nedir? Aydınlanmanın Filozofları ve Düşünceleri Nelerdir?, "Aydınlanma ve Kamu Alanı" : Aydınlanma düşünceleri hangi yollarla yayılmıştır? Aydınlanma'nın İngiltere'deki Temsilcisi olan Düşünürler: Thomas Hobbes, John Locke ve Fransa'da: Diderot, Montesqui, Voltaire, J.J. Rousseau hakkında bilgiler aktarılarak Fransız Devrimi'ne düşünsel etkileri irdelenmektedir.

 • 1789 Fransız Devrimi

  Fransız Devrimi ya da 1789 Devrimi olarak da adlandırılan devrimi hazırlayan sosyal, ekonomik, düşünsel şartlar değerlendirilmektedir. 1789 Devrimi olarak adlandırılması Fransa'da 'eski rejimin' sona ermesi ve daha sonra 1830 ve 1848 yıllarındaki devrimlerden ayırmak içindir. Fransız Devriminin Başlaması, Gelişmesi ve Sonuçları ve etkileri ayrıntılandırılmaktadır. 

  • Napolyon Bonaparte (1769-1821)

   Napolyon'un biyografisi ve ilgili kaynaklar tanıtılmakta, Napolyon'un reformları, günümüze etkileri değerlendirilmektedir. Ayrıca Fransız Devrim savaşlarının ardından Napolyon liderliğindeki Fransa ile Avrupa'nın diğer güçlü devletlerinin oluşturduğu "Koalisyon" arasında yapılan Napolyon Savaşları (1803-1815) Dönemi ele alınmaktadır.

  • Viyana Kongresi (1814-1815)

   Fransız Devrimini izleyen savaş ve 20 yıldan fazla süren karışıklığın ardından Viyana Kongresi Avrupa için yeni bir siyasal ve yasal düzenin kurulmasını ifade etmektedir. Napolyon'un İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya liderliğindeki koalisyon güçlerince 1813-1814'te yenilmesi galip güçlere Avrupa'yı istikrara kavuşturmak için bir fırsat vermişti. Bunu büyük güçler arasındaki dengesi yeniden yaratarak oluşturmaya çalıştılar. Viyana'da Kasım 1814'ten Haziran 1815'e kadar devam eden süreçte 200'den fazla Avrupalı siyasi temsilci Avrupa'nın yeni düzenini tartışmak üzere bir araya geldi. Kongre sonucunda çoğunlukla ikili olmak üzere pek çok antlaşmalar imzalandı. Kongrenin nihai kararları 9 Haziran 1815'te imzalanarak onaylandı. Kararların önemi, dayanak noktaları ele alınarak "güç dengesi" ve yeni Avrupa düzeni irdelenmektedir.

   • Avrupa'da Restorasyon Dönemi (1815-1830)

    Avrupa'da Restorasyon Dönemi neyi ifade etmektedir?  Fransa, İspanya ve İtalya’da Restorasyon döneminin olayları nelerdir? Kutsal İttifak (26 Eylül 1815) ve Dörtlü İttifak (20 Kasım 1815) kurulması ve 1830'a kadar geçen sürede Avrupa'da yaşanan siyasal gelişmeler ve sonuçlarına değinilmektedir.

    • Avrupa’da 1830 ve 1848 Devrimleri

     1830 Fransız Devrimi ya da Temmuz Devrimi: X. Charles ve Louis Philippe,  1848 Fransız Devrimi ile bunların Avrupa'ya yayılmaları ele alınmakta Niçin 1848’de İngiltere’de Devrim Olmadığı sorgulanmaktadır.

    • Vize Sınavı

     Vize sınavı

     • Endüstri Devrimi (1800-1850)

      19. Yüzyılda yaşanan büyük değişim, sanayileşme "Sanayi İnkılâbı" çok yönlü olarak ele alınmakta devrimin özellikleri ve sonuçları değerlendirilmektedir. 

     • Alman ve İtalyan Ulusal Birliklerinin Kurulması

      Otto von Bismarck'ın hayatı ve Alman ulusal birliğinin kurulması için 1867'de Kuzey Alman Konfederasyonunun kurulması, Fransa'ya karşı körüklenen bir savaşla Alman milliyetçiliğini bir tutku haline getirmesi,  1870'de Fransız-Alman savaşı sonunda güneydeki devletlerin katılımıyla Ocak 1871'de "Alman İmparatorluğunun" kurulması konuları ele alınarak Alman ulusal birliğinin kurulmasının ulusal ve uluslararası sonuçları irdelenmektedir. 

      İtalyan Ulusal Birliğinin kurulması (1848-1886) süreci anlatılmaktadır.  Birlik kurulmadan önce en önemlisi Piyemonte Krallığı, İki Sicilya Krallığı ve Papalık devleti olmak üzere farklı devletler bulunmaktaydı. Piyemonte önderliğine ülkenin kuzeyinde ve güneyindeki küçük devletlerin katılması,  1870 Roma ve 1886'da Venedik'in eklenmesiyle İtalyan ulusal birliği kurulmuştur. 

      Kuzey İtalya'da Fransız etkisi altında Savoie Hanedanın yönettiği Piyemonte ve Cenova devletleri vardı. Orta İtalya'da Papalık devleti, Floransa ve Toskana devletleri bulunuyordu. Güney İtalya'da ise Sicilya ve Napoli Krallığı bulunuyordu. İtalyan Birliğinin kurucusu olarak anılan Piyemonte Başbakanı Kont Camillo di Cavour (1810-1861), İtalyan milliyetçiliğinin önderlerinden Mazzini ve Giuseppe Garibaldi (1807-1882), Il Risorgimento (Yeniden Yükseliş) Hareketi ve 17 Mart 1861'de İtalya Krallığının resmen kuruluşu ve Piyemonte-Sardunya Kralı II. Victor Emanuele İtalya Kralı, Kont Camillo Benso di Cavour'un da İtalya Başbakanı ilan edilmesi ve akabinde yaşanan olaylar sonucunda Temmuz 1871'de Roma'nın İtalyan Krallığının başkenti ilan edilmesiyle Il Risorgimento'nun gerçekleşmesi konuları irdelenmektedir. 

      • 19. Yüzyılda Siyasi ve Fikir Akımları: “-izimler”

       19. yüzyılda etkin olan siyasi ve fikir akımlarından Liberalizm, Milliyetçilik (Nationalizm), Sosyalizm, Emperyalizm ele alınmakta; Koloniyalizmden Emperyalizme ve Yeni Emperyalizm olgusu irdelenmektedir.

      • I. Dünya Savaşı Öncesi Bloklaşma

       Devletler arasında sanayi devrimi ile başlayan bloklaşmaları tetikleyenen önemli unsur sömürgeciliktir. Sömürge yarışına ulusal birliğini kurduktan sonra daha geç dahil olan Almanya güçlenmek için İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerine göz koymuştur.  Özelde İngiliz-Alman çatışması üzerine kurulu olan Birinci Dünya savaşında bir yandan İngiliz Sömürge İmparatorluğu diğer tarafta Alman İmparatorluğu ve bunların ekseninde gruplanarak bloklaşan devletlerin ortak savaşıdır. Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan arasında Üçlü İttifak (Üçlü Bağlaşma)'nın 1882'de oluşturulması, buna karşılık olarak da Fransa, Büyük Britanya ve Rusya arasında 1907'de Üçlü İtilaf'ın bloklarının oluşturulması konuları ele alınmaktadır.  Üçlü İttifak Merkezi Güçler olarak da adlandırılırken, Üçlü İtilaf, Uzlaşık Devletler olarak adlandırılmaktadır.  

       • 19. ve 20. Yüzyıl Bestecilerinden Seçki

        Ludwig van Beethoven (1770–1830) ve Besteleri: Fransız Devrim düşüncelerinden etkilenmesi, ardından en yüksek özgürlük, eşitlik, kardeşlik ülkülerinin temsilcisi olarak gördüğü Napolyon Bonapart için Senfoni bestelemesi , ancak Napolyon'un kendisini kral ilan etmesiyle adını "Kahramanlık Senfonisi" olarak değiştirnesi, 1813’te Napolyon ordusunu bozguna uğratan İngiliz General Wellington adına orkestra için Wellington Savaşı (op.91), akabinde  Fidelio operası, “Kral Stephan” ve “Atina Harabeleri (1812)bestelemişti; Frédérick Chopin (1810–1849): Polonya’nın Bağımsızlık Savaşı (1831 ve 1848); Johannes Brahms (1833–1897): “Patriotik Şarkılar” (1861); Triumphlied (op.55)-1871; Çaykovski (1840–1893): “Slav Marşı”nı (op. 31)- 1877; 1812 Uvertürü; Maurice Ravel (1875-1937): Verdun Cephesi’nde (1915-1917) savaşa katılması gibi örneklerle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl bestecilerinden belirtilenlerin Avrupa'da yaşanan siyasal gelişmelere katılmaları, düşünceleri ve eserleri irdelenmektedir.  

        • Final Sınavı

         Final Sınavı