Bu derste 1894 yılından (Yeniden Düzenleme Reformu) 1990’lı  yıllara kadarki Çağdaş Kore Edebiyatının gelişim süreci incelenmektedir.