19. yy.dan 20. yy.a kadarki Kore roman türünün ve bu türü etkileyen edebi akımların incelenmesi.