Sulama sistemlerinin tasarımı hakkında lisans düzeyinde öğrencileri sulama projeleri hazırlama, projeleri araziye uygulama ve sulama sistemlerini işletme konularında teorik ve pratik bilgilerle eğitmek