Çevresel etki değerlendirmesi nedir, ÇED raporu nasıl hazırlanır ve kontrol edilir, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, örnek ÇED raporlarının değerlendirilmesi, Çevresel etki değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiğinin öğretilmesi.