Bu ders modern tarihte milliyetçilik olgusunun nedenlerini ve sonuçlarını ile etnik kimliğin öneminin siyasi hareketler, devletler ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri ile ilgili tartışmaları ele alıyor. Bu derste ilk olarak milliyetçiliğin ne olduğu ve neden tarihin belirli bir döneminde ortaya çıktığı gibi sorular kuramsal açıdan ele alınmakta, ardından milliyetçilik milliyetçi hareketin tarihsel örnekleri üzerinden incelenmektedir. Bu bağlamda Doğu ve Batı milliyetçiliği arasındaki yapısal farklar üzerine durulmaktadır.