Tarımsal yapılar, arazi toplulaştırması, sulama, drenaj ve sulama suyu kalitesi ile ilgili genel konuları kapsamaktadır.