Su kaynakları mühendisliği, Su kaynaklarının geliştirilmesinin tarımsal üretimdeki yeri

Suyun önemi, dünyada su sorunu, Dünyada ve Türkiye’de su kaynakları, Su kaynaklarının kullanımı

Türkiye’de su kaynaklarının yönetimi, kurumsal ve yasal durum

Su kaynakları problemlerine sistem yaklaşımı

Su kaynakları mühendisliğinde problemler

Su kaynakları ekonomisinin temel kavramları

Su kaynakları projelerinin masrafları

Su kaynakları geliştirme projelerinin faydaları ve çiftçinin su ücreti ödeme gücü

Su kaynakları projelerinin değerlendirilmesi

Su kaynaklarının geliştirilmesinde optimizasyon teknikleri

Sulama planlaması, planlama (fizibilite) raporu

Sanal su ve su ayak izi

Kuraklık ve tarımsal su yönetimi, Sulamada atık su kullanımı