İmmün yetmezlikler T hücresi, B hücresi veya kombine yetmezlik şeklinde olabilir. İzole T veya B hücre yetmezliği kliniği yenidoğan döneminde ayırtedilebilir.  Erişkinlerde çoğunlukla hümoral immün yetmezlikler görülür.  En sık görüleni selektif IgA eksikliğidir. Sık enfeksiyonlar, alopesi areata, organomegali, lenfadenopati varlığı immün yetmezlikleri düşündürmeli.  Günümüzde humoral immün yetmezliklerin tedavisinde intravenöz immünglobulinler kullanılmaktadır.  İmmün yetmezlikli hastalara özellikle kış aylarında profilaktik antibiyotik verilmesi düşünülebilir.