Ders kapsamında ilk olarak, güvenlik çalışmaları alanının gelişimi, temel kavram ve kuramları ele alınacak, daha sonra güvenlik siyaseti ve kurumlarındaki belli başlı dönüşümlerle, güncel uluslararası güvenlik temaları incelenecektir. Ders sonunda, öğrencilerin güvenlik çalışmaları alanındaki belli başlı kavram, yaklaşım ve tartışmalara, güvenlik siyasetindeki dönüşümlere ve güncel uluslararası güvenlik sorunlarına hâkim olması hedeflenmektedir.