Türkiye'nin tarımsal üretimi ile ilgili genel bilgiler, karşılaşılan önemli sorunlar, Arazi Toplulaştırmanın gerekliliği, yasal mevzuatı, uygulanmasında izlenen aşamalar, projelerin hazırlanmasında gerekli olan teknik ve mühendislik bilgileri, kullanılan programlar ve örnek proje hazırlama konularından oluşmaktadır.