Bu derste, küreselleşme tartışmasının 90’lardan 2000’lere hangi temel konu başlıklarında ilerlediği ve bu tartışmaların Uluslararası İlişkiler disiplinini nasıl etkilediği ele alınmaktadır. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde gittikçe artan ve hızlanan küresel bütünleşmenin nitelikleri ve özgün özellikleri üzerine yürütülen kuramsal tartışmalar dersin ilk dört haftasının konularıdır. Daha sonra küreselleşmenin ekonomik, siyasal ve toplumsal ve askeri boyutları tartışılarak yaşadığımız dünyanın geçirmekte olduğu geniş çaplı dönüşümlere dair genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır.