Bu derste Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin İngilizceyi, Uluslararası İlişkiler konularında kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Uluslararası İlişkiler disiplinin ana konuları ve güncel meseleler ele alınacaktır. Öğrencilerin kelime dağarcığının disiplinin gereklerine uygun biçimde genişletilmesi, okuduklarını anlama yeteneğinin geliştirilmesi, Uluslararası İlişkiler konularında İngilizce denemeler yazabilme kapasitesinin artırılması ve güncel Uluslararası İlişkiler konularını İngilizce  tartışabilmeleri hedeflenmektedir.