Boyut analizi, aktarım olayları ve akışkanlar mekaniği, akışkanların özellikleri, viskozite, yoğunluk, yüzey gerilimi, Newton viskozite yasası, akışkanların statiği, manometreler, akışkanların akımı, kütle denkliği, akım karakteristikleri, laminer akım, sınır tabaka teorisi, momentum denkliği, hız profilleri, genel enerji denkliği ve sürtünme, daldırılmış cisimlerin çevresindeki akım, akışkan akımının ölçülmesi, sıvıların karıştırılması.

Amaç:

Temel matematik ve bilimi akışkanlar konularına uygulayabilme; Kendi kendine öğrenme yeteneklerini geliştirme; Akışkanlar ile ilgili problemleri çözebilmek için bilgilerini kullanma yeteneğini geliştirme; Yeni bilgiler edinme ve bu bilgileri daha önceki bilgilerle birleştirme; Yeni fikirler üretip bu fikirleri açık bir şekilde ifade edebilme; Teorik olarak edinilen bilgileri endüstrideki akışkanlar ile ilgili olan sorunları çözmede kullanma; Profesyonel ve etik sorumlulukları öğrenme; Değişik açılardan problemlere yaklaşabilme; Problemleri çözerken mantık yürütebilme yeteneğini geliştirme; Yeni problemlerle karşılaştıklarında, öğrendikleri temel mühendislik prensiplerini uygulayabilme