Tarımsal yapılarda çevre koşulları ve denetimi, işletme merkezi, konutlar, süt ve besi sığırı ahırları, koyun ağılları, tavuk kümesleri, seralar, mantar üretim tesisleri, hangarlar, tahıl depoları, yem depoları, meyve ve sebze depoları, gübre yönetimi, biyogaz tesisleri, su temini ve atık su sistemleri