Isı transferinin temeli, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyonun

prensipleri. Isı transfer katsayılarının tespitinde kullanılan empirik

  modeller. Gıda mühendisliğindeki ısı transfer işlemleri.

Temel matematik ve bilimi ısı aktarımı konularına uygulayabilme;

Kendi kendine öğrenme yeteneklerini geliştirme; Isı Aktarımı ile ilgili

problemleri çözebilmek için bilgilerini kullanma yeteneğini geliştirme;

Yeni bilgiler edinme ve bu bilgileri daha önceki bilgilerle birleştirme;

Yeni fikirler üretip bu fikirleri açık bir şekilde ifade edebilme; Teorik

olarak edinilen bilgileri endüstrideki ısı aktarımı ile ilgili olan sorunları

çözmede kullanma; Profesyonel ve etik sorumlulukları öğrenme;

Değişik açılardan problemlere yaklaşabilme; Problemleri çözerken

mantık yürütebilme yeteneğini geliştirme; Yeni problemlerle

karşılaştıklarında, öğrendikleri temel mühendislik prensiplerini

uygulayabilme