TUR242 Türk Dili Tarihi

Türk dil ve lehçelerinin ortaya çıkışları ve belli ölçütler kullanılarak yapılan tasnif çalışmaları dersin ilk konularını oluşturmaktadır. Söz konusu Türk dilleri hangi özelliklerle hangi Türkçelerle bir arada bulunur hangi Türkçelerle ayrılır, bu sorunun cevabını dersin sonunda öğrenmiş olur. Ders tasnif çalışmalarından sonra belli başlı Türk dillerinin metin üzerinde değerlendirilmesine geçilir.   

Eğitimci: Aysu ATA