Ziraat mühendisliğine yönelik olarak zeminin yapısı, zemin tepkisi ve zemin stabilitesi ile ilgili konularda bilgilendirmek, sızma, zemin konsolidasyonu, kayma olayları konularında öğrencilerin yetişmelerini sağlamaktır.

Zeminin yapıs ve bünyesi, zeminin unsurları, kolloidal tane ve kil, kıvam limitleri, sızma, akım ağı, konsolidasyon, kayma.