Uluslararası İlişkilerde Teori ve yaklaşımlar dersi, Uluslararası İlişkiler disiplininin ortaya çıktığı 20. yüzyılın başından bu yana, disiplinde ortaya çıkan düşünsel akımları ve kuramsal yaklaşımları, her dönemde dünya siyasetini belirleyen önemli olaylar çerçevesinde incelemeyi amaçlamıştır. Bu çerçevede, disiplin içinde özellikle iki savaş arası dönemden itibaren başlayan büyük tartışmalar ve her tartışmayı takip eden kuramsal eğilimler ele alınmaktadır. Realizm-İdealizm, Davranışsalcılık-Gelenekselcilik, Paradigmalararası tartışma ve Pozitivizm-Post-Pozitivizm Tartışması, anaakım ve eleştirel yaklaşımlar tek tek ele alınıp karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.