Bu ders kapsamında medisinal kimyada bilgisayara giriş, reseptör kavramı, ilaç-reseptör etkileşmelerinde yer alan kimyasal bağlar, ilaç hedefleri, konformasyonel analiz, farmakofor analizi, veri bankası taraması, docking uygulamaları, DeNovo tasarımı, moleküler modellemede kullanılan bilgisayar programlarının tanıtımı ele alınmaktadır.