Hastane enfeksiyonlarıyla ilişkili heterosiklik bileşiklerin formülü, isimlendirilmesi, genel fizikokimyasal özellikleri, genel sentez yolakları, metabolizması, stabilitesi, genel kimyasal analizi, yapı-etki ilişkileri. Bu genel bilgiler önemli ilaç grubu olan antibiyotikler için verilir. Buna ek olarak, MRSA ve VRE’ye karşı hastane enfeksiyonlarında kullanılan ya da araştırma aşamasında olan diğer bileşikler için genel bilgiler verilir.